Välkommen till Skyddat boende Sanctum!

Skydd och boende med eller utan medföljande barn och husdjur

Sanctum, mer än bara ett boende 

Sanctum tillhandahåller platser för heldygnsvistelse för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra betydelsefulla insatser.

Trygghet och kunskap

Vi erbjuder en fristad, en trygg och säker plats fri från våld. Vi som arbetar på Sanctum är socionom och förskolepedagog och är utbildade inom våld i nära relation, hederskultur, barns behov, trauma och grundläggande psykoterapiutbildning. Vi gör säkerhetsplanering vid inflyttning och vid behov. Vi erbjuder stödsamtal med den vuxne och utifrån önskemål även med barn. Vi finns tillgängliga dygnet runt.

Självbestämmande och integritet

Vi arbetar med respekt för de boendes självbestämmande och integritet. De boende bor i egen lägenhet och har personligt överfallslarm. Det finns även möjlighet att bo i kollektivt boende. 

Helhetssyn och samordning

Vi har rutiner för samverkan med socialtjänst i enskilda ärenden. Vi erbjuder stöd i kontakt med myndigheter och andra aktörer och vid rättegång eller förhör. Vi hjälper till i sökandet av egen bostad.

Stöd efter utflyttning för vuxna och barn

Vi kan erbjuda stöd även efter utflyttning utifrån överenskommelse med socialtjänsten.

Vi erbjuder

  • Boende i egen lägenhet och personligt överfallslarm.

  • Stödsamtal med socionom med steg 1 utbildning inom PDT.

  • Hjälp med sekretessmarkering och adressändring.

  • Hjälp med hantering av sociala medier och hur kontakten med anhöriga ska se ut.

  • Stöd i kontakt med myndigheter.

  • Stöd i processen med eventuell polisanmälan, skilsmässa, samtal med advokat, familjerätten och andra aktörer.

  • FREDA farlighetsbedömning, PATRIARK eller SARA.

  • Vi informerar regelbundet ansvarig socialsekreterare kring den boendes situation och vår insats för den boende via månadsrapport.

Kontakt

Tveka inte att ringa oss

Ta kontakt med oss om du har frågor eller om du som socialsekreterare omedelbart behöver skydd för en vuxen med eller utan barn.

Tack för ditt meddelande. Det har skickats.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Vänligen ring oss istället.